צוות

ג'וני קרואו

עורך פטנטים

ג׳וני

מומחיות

עריכת פטנטים וניהול תיקי פטנטים, חיפושים וניתוח הפרות ותוקף פטנטים.

חברות בלשכות

עורך פטנטים מורשה על ידי משרד המשפטים הישראלי.

Apply Now