צוות

דר' מולי (שמואל) גלסברג

עורך פטנטים

Member Since: 2017
Muli Glasberg

טרם הכשרתו כעורך פטנטים, מילא מולי תפקידי מו"פ ושימש כמייסד בחברות הפועלות בתחומים של מוליכים למחצה, חומר רך, טלקומוניקציה אופטית, הדמיה רפואית, גירוי עצבי ואספקת תרופות למוח.

 

מומחיות

עריכת פטנטים וניהול תיקי פטנטים.

חברות בלשכות

עורך פטנטים מורשה על ידי משרד המשפטים הישראלי.

נסיון

עורך פטנטים משנת 2017 ועד היום במשרד קליגלר ושות' עורכי פטנטים בע"מ. 

Apply Now